Dotazník pro návštěvníky města

Za účelem zkvalitnění turistické nabídky města jsme se rozhodli mapovat spokojenost návštěvníků turistické oblasti Pardubicko.

 

1) Odpovídá

2) Jaké jste věkové kategorie/s kým jste přijeli?

Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.

3) Jaká je doba vašeho pobytu v regionu?

4) Důvodem návštěvy bylo především:

Vyberte max. 2 možnosti

5) Bydlíte nebo jste ubytován/-a:

6) Do oblasti Pardubicko jste přicestoval/-a

7) Na Pardubicko jste přicestoval/-a

8) Jestliže tu nebydlíte. Do oblasti jste přicestoval/a z kraje:

9) Navštívil/a jste v rámci tohoto pobytu i jiná místa na Pardubicku?

10) Navštívili jste již dříve Pardubice či Pardubicko?

Odpovězte, jen v případě, že tu nebydlíte.

11) Kde jste získal/-a informace o cíli své návštěvy?

12) Kolik peněz jste během vašeho pobytu na Pardubicku utratili / hodláte utratit? (Kč/den)

13) Plánujete se na Pardubicko vrátit?

14) Jak pravděpodobné je, že byste doporučili návštěvu Pardubicka svým známým?

15) Co Vás ve městě a jeho okolí zaujalo? Co se Vám líbilo?

16) Co tomuto regionu podle Vás nejvíce schází, aby se zde návštěvník cítil dobře a vracel se?

17) Kde jste se s možností vyplnit dotazník setkal (-a)?

Pokud nám zanecháte svůj e-mail, budete zařazeni do slosování o zajímavé ceny (viz. výše).

Abychom Vás mohli oslovit v případě výhry v soutěži, potřebujeme na Vás kontakt v podobě e-mailu. Proto bychom Vás chtěli požádat o udělení souhlasu se zpracováním tohoto údaje. Věnujte, prosím, několik vteřin následujícímu prohlášení.

Váš e-mail bude uchován nejdéle po dobu 7 měsíců od jeho poskytnutí, a to pouze za výše zmíněným účelem. Současně Vás tímto seznamujeme s dalšími informacemi, které se týkají nakládání s Vašimi osobními údaji na této stránce: zpracování osobních údajů.