Tahouni mají nového člena, vlastní web a tříleté financování 30. 1. 2018

Tahouni mají nového člena, vlastní web a tříleté financování

Léty prověřené pilíře kulturního i sportovního života v Pardubicích společně vstoupily do třetího roku, kdy se prezentují pod hlavičkou Pardubičtí tahouni. Představují soubor jedinečných akcí napříč všemi žánry – divadlo, klasická hudba, film, folklór, sport v nejrůznějších podobách, nechybí letecká akrobacie, ani motorky a samozřejmě koně coby jeden z hlavních symbolů města. Nejvýznamnější akce jsou dotované městem z vlastního programu podpory kvůli potřebě zachovat i v dalších letech jejich kontinuitu a tradici, mají vlastní logo a nově i společné webové stránky.

 „Z dotačního programu „Pardubičtí tahouni“ jsou podporovány pouze jednorázové akce, které mají více jak 10letou tradici nebo jsou duševním vlastnictvím města a staly se stěžejními pilíři městské kultury a sportu, napomáhají městu budovat silnou a vyhledávanou značku v národním i mezinárodním měřítku, mají nezastupitelný podíl v oblasti turismu a zvyšování atraktivity našeho města pro tuzemské i zahraniční turisty, “ řekl pardubický primátor Martin Charvát.

Největší novinkou je změna dvouletého dotačního programu na tříletý. „Statutární město Pardubice se od letošního roku zavazuje vybrané kulturní a sportovní akce stabilně finančně podporovat v období dalších tří let. Chceme zajistit ještě větší stabilitu akcí, kterých si opravdu vážíme, a tím dát jasně najevo, že v našem programu mají Tahouni do budoucna finanční jistotu při tvorbě rozpočtu, “ uvedl náměstek primátora, v jehož gesci je kultura, sport a cestovní ruch, Jakub Rychtecký.

Pořadatelé akcí schválených a podporovaných jako "Pardubičtí tahouni" jsou povinni aktivně a viditelně propagovat město Pardubice a spolupracovat na vzájemné intenzivní a smysluplné provázanosti svých akcí s nabídkou volnočasových aktivit města. „Po prvních dvou letech existence považujeme Tahouny za povedený krok – akce společně propagujeme jednotným logem, pravidelně vydáváme přehledné, souhrnné letáky s podrobnějšími informacemi a mapou, pro které máme vymyšlena turisticky vyhledávaná distribuční místa. V letošním roce jsme aktivně přispěli s další novinkou – společným webem. Všechny podporované akce tak budou přehledně a posloupně seřazeny na jedné adrese www.tahouni.eu, “ zhodnotila první, na dva roky dotované období vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ivana Liedermanová.

„Pardubičtí tahouni jsou projektem, který má smysl. Podporuje aktivity, které městu a jeho obyvatelům přinášejí užitek a které jsou pro region typické. Mezi rodinné stříbro Pardubic rozhodně koně a dostihy patří, a proto nás těší, že můžeme být tahouny i my. Velkou pardubickou a výstavu Koně v akci každoročně navštěvují desetitisíce návštěvníků a pro nás je klíčové, že máme od města podporu na více let a můžeme se ve větším klidu soustředit na kontinuitu a provázanost našich akcí, “ komentoval dotační program místopředseda představenstva a výkonný ředitel Dostihového spolku a.s. Martin Korba.

Pardubických tahounů je od letoška o jednoho víc, tedy celkem 15. „Letos akce zařazené do Tahounů podpoříme částkou přes 5,9 milionu korun, k tomu navíc v rozpočtu počítáme s částkou 500 tisíc korun na posílení společného marketingu, “ sdělil náměstek Rychtecký. Dva z tahounů, které se právem mezi kulturní pilíře města řadí, jsou akce městské s vlastním rozpočtem, a to jarní část městských slavností, tedy Zrcadlo umění, a jejich podzimní část. Jediným novým členem je na základě doporučení komise složené ze všech zastupitelských klubů Sportovní park Pardubice. „Jsem za to velmi rád, bez této akce by byl srpen v Pardubicích už jen těžko představitelný. Akci dva roky po sobě navštěvovaly desetitisíce lidí z celé republiky a o našem městě bylo opravu slyšet, což z pohledu cestovního ruchu překonalo naše očekávání, “ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký. „Díky zařazení Sportovního parku do dotačního programu máme i v příštích letech jistotu, že se Pardubice budou hýbat a ke sportu přivedeme všechny generace, především pak naše děti.“