Pernštýnská noc je zpět! 3. 6. 2022

Pernštýnská noc je zpět!

První červnový pátek je již tradičně spojen se svátkem folkloru a lidové tradice v Pardubicích - Pernštýnskou nocí. Jubilejní 30. ročník Folklorního festivalu Pardubice - Hradec Králové nabídne návštěvníkům jarmark tradičních výrobců, vystoupení více než 300 účinkujících z 15 folklorních souborů z celé republiky i Slovenska, výstavu nehmotného kulturního dědictví UNESCO a mnoho dalšího. 

Více informací na www.folklornifestival.cz