Pardubická juniorka se blíží 26. 7. 2023

Pardubická juniorka se blíží

V Pardubicích se bude opět konat jeden z nejstarších juniorských tenisových turnajů svého druhu v Evropě - Pardubická juniorka! Od 29. července do 4. srpna 2023 se můžete těšit na krásné sportovní zážitky na dvorcích LTC Pardubice. Vznik této jedinečné akce spadá do roku 1926, jenž se zapsal výrazným způsobem do historie turnaje a klubu, neboť se schválením ČsI. L. T. Asociace se poprvé stal pořadatelem mezinárodního turnaje o mistrovství ČSR na svých 4 dvorcích v zámeckém parku Lawn-Tennis Circle Pardubice. Od této doby se turnaj, s výjimkou let 1928 a 1952, konal pouze v Pardubicích.