43. PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO 2021: NETRADIČNĚ 25. 2. 2021

43. PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO 2021: NETRADIČNĚ

Všichni víme, že pandemická situace je velmi vážná a není jisté, jak dlouho bude trvat. Přesto však festival proběhne, byť částečně v jiné podobě a v jiných termínech, než byl původně naplánován. Z původně plánovaných se uskuteční v březnu tři koncerty formou streamu na www.pardubickehudebnijaro.cz a na sociálních sítích:

V neděli 7. března v 19 hodin proběhne koncert k pernštejnskému výročí s názvem „Fortuna Volubilis“ (Štěstěna vrtkavá) na zámku v Pardubicích. Účinkovat budou: Hana Blažíková – soprán a harfa, Ensemble More Maiorum – umělecký vedoucí Jakub Kydlíček, na programu: hudba z doby Viléma z Pernštejna.

V neděli 14. března v 19 hodin v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích oslavíme s houslistou Janem Mráčkem, dirigentem Janem Talichem a Komorní filharmonií Pardubice 180. výročí narození Antonína Dvořáka.

Ve středu 31. března v 19 hodin se představí v Hudebním sálu radnice v Pardubicích Lobkowicz trio ve složení Lukáš Klánský – klavír, Jan Mráček – housle, Ivan Vokáč – violoncello. Zazní díla J. Suka, W. A. Mozarta a L. van Beethovena.

Pevně věříme, že ostatní koncerty a představení, které najdete na www.pardubickehudebnijaro.cz a na sociálních sítích proběhnou již naživo v náhradních termínech, o kterých vás budeme včas informovat.

Josef Krečmer, umělecký ředitel festivalu