Pernštýnská noc - Folklórní festival Pardubice – Hradec Králové

zábava

http://www.folklornifestival.cz

VZHLEDEM K AKTUÁLNÍMU VÝVOJI EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ SE BOHUŽEL LETOŠNÍ ROČNÍK FESTIVALU BEZ NÁHRADY RUŠÍ

Pernštýnská noc je součástí projektu Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové a patří mezi nejoblíbenější outdoorové akce města odehrávající se v historickém centru Pardubic na ose Pernštýnské náměstí – Příhrádek – zámek. Program je koncipován jako oslava lidového umění a folklóru ve spojení s lidovým jarmarkem. Akce je pořádána ve spolupráci se sousedním městem Hradec Králové a státní příspěvkové organizace NIPOS, zřízenou Ministerstvem kultury.