Pernštýnská noc - Folklórní festival Pardubice – Hradec Králové

zábava

3. 6. - 5. 6. 2022

http://www.folklornifestival.cz

Pernštýnská noc je součástí projektu Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové a patří mezi nejoblíbenější outdoorové akce města odehrávající se v historickém centru Pardubic na ose Pernštýnské náměstí – Příhrádek – zámek.

Program je koncipován jako oslava lidového umění a folklóru ve spojení s lidovým jarmarkem. Akce je pořádána ve spolupráci se sousedním městem Hradec Králové a státní příspěvkové organizace NIPOS, zřízenou Ministerstvem kultury. 

Letošní ročník se vzhledem k protiepidemickým opatřením přesouvá na vnější a vnitřní nádvoří Pardubického zámku.