Pernštýnská noc - Folklórní festival Pardubice – Hradec Králové

zábava

7. 6. 2019

http://www.folklornifestival.cz

Pernštýnská noc je součástí projektu Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové a patří mezi nejoblíbenější outdorové akce města odehrávající se v historickém centru Pardubic na ose Pernštýnské náměstí – Příhrádek – zámek. Program je koncipován jako oslava lidového umění a folkloru ve spojení s lidovým jarmarkem. Akce je pořádána ve spolupráci se sousedním městem Hradec Králové a státní příspěvkové organizace NIPOS, zřízenou Ministerstvem kultury. V roce 2019 se uskuteční již 28. ročník festivalu.