Koně v akci

zábava

9. 9. - 10. 9. 2023

http://zavodistepardubice.cz

Největší setkání koní a lidí v domově slavné Velké pardubické. To je mezinárodní výstava Koně v akci. Setkání koní a lidí v takové míře a rozsahu, jaké nabízí výstava Koně v akci, je v České republice ojedinělé a rekordní. V roce 2023 se uskuteční již 25. ročník této výstavy.

Mezinárodní výstava Koně v akci je každoročně laděna v odlišném tématu.

Návštěvníci výstavy, kterých se v posledních letech schází několik tisíc, mají možnost poznat práci s koňmi v pravém slova smyslu. Ukázky si mohou prohlédnout na dostihové dráze, v paddocku, ve stájích, na sportovních kolbištích. Všude jsou koně všech možných plemen a rázů, kteří jsou představeni v chovatelských přehlídkách, při sportovních soutěžích, v různorodých ukázkách jezdeckého umění nebo v bohatém doprovodném programu. K vidění jsou koně všech velikostí od minihorse až po chladnokrevníky, kteří každoročně soutěží například v orbě, v tahu břemene či v ovladatelnosti, tedy při simulaci stahování dřeva v lesích.